กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังทอง ต.วังชุมภู อ.เมืองจ.เพชรบูรณ์_ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศสลัวๆ ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 16:35:36
 
บ.วังทอง ต.วังชุมภู อ.เมืองจ.เพชรบูรณ์_ท้องฟ้มืดครึ้ม อากาศสลัวๆ ไม่มีฝนตก_คุณ มณทล ทองแกมใบ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS