กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คำขุนราษฎร์ ม.17 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน เมื่อวานมีฝนตกวัดปริมาณน้ำฝนเช้านี้ได้ 45 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:32:45
 
บ.คำขุนราษฎร์ ม.17 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน เมื่อวานมีฝนตกวัดปริมาณน้ำฝนเช้านี้ได้ 45 มม._คุณบุญสวน สายพันธุ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS