กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่าม่วง ม.11 ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าครึ้มมีเมฆอากาศเย็นไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:04:33
 
บ.ป่าม่วง ม.11 ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าครึ้มมีเมฆอากาศเย็นไม่มีฝน_คุณนพดล กิตติวิโร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS