กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาคำ ม.6 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี_อากาศเย็นนี้อากาศแจ่มใสอากาศร้อนอบอ้าวไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 19:00:14
 
บ.นาคำ ม.6 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี_อากาศเย็นนี้อากาศแจ่มใสอากาศร้อนอบอ้าวไม่มีฝน_คุณแสง แสงตรีสุ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS