กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางไฮ ม.7 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศปลอดโปร่ง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 18:38:36
 
บ.ปางไฮ ม.7 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศปลอดโปร่ง_คุณ ปกรชัย หนูใส่
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS