กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตาพลาย ม.1 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อนอบอ้าว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 11:01:13
 
บ.ตาพลาย ม.1 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อนอบอ้าว คุณวิเชียร ถีระวงษ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS