กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โพนทอง ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 17:24:55
 
บ.โพนทอง ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก_คุณ สมศักดิ์ เฮืองบุญศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS