กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ร่องหาด ม.9 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:56:41
 
บ.ร่องหาด ม.9 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝนตก คุณประหยัด อินทอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS