กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ซำหวายพัฒนา ม.16 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฟ้าสลัวๆทั้งวัน ไม่มีฝนตก มีลมกันโชกแรง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 18:21:12
 
บ.ซำหวายพัฒนา ม.16 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฟ้าสลัวๆทั้งวัน ไม่มีฝนตก มีลมกันโชกแรง_คุณ เภา บุญลือ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS