กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๓/๒๕๕๖ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่าง ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖ นี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 09:00:36
 

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๒ – ๓ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา กระบี่ ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอฉวาง พิปูน ลานสกา นบพิตำ สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอศรีนครินทร์ กงหรา ตะโหมด ศรีบรรพต ป่าบอน จังหวัดพัทลุง อำเภอหาดใหญ่ รัตภูมิ นาทวี และสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง เขาพนม เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ อำเภอห้วยยอด นาโยง ย่านตาขาว ปะเหลียน จังหวัดตรัง อำเภอควนโดน ควนกาหลง ทุ่งหว้า และละงู จังหวัดสตูล อำเภอ โคกโพธิ์ มายอ สายบุรี จังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง กรงปินัง ธารโต บันนังสตา จังหวัดยะลา และอำเภอจะนะ แว้ง ศรีสาคร สุคีริน สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เนื่องจากมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องบางพื้นที่วัดปริมาณได้มากว่า100 มิลลิเมตร จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างได้เคลื่อนผ่านภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ทั้งนี้ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๓/๒๕๕๖ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖

เวลา ๐๙.๐๐ น.

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.dmr.go.th

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS