FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 09:00:53
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
 

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

          - ทธ.ประกาศเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ฉบับที่ ๓/๒๕๕๖ ให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัย ดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา กระบี่ ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ เม.ย. ๕๖ นี้

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๒ เม.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๓ เม.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๕

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๕.๘ ริกเตอร์ บริเวณชายฝั่ง ที่ระดับความลึก ๑๔.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย. ๕๖ เวลา ๐๓.๓๓ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ NEAR S. COAST OF WESTERN HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงาน        ความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างได้เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศมาเลเซีย และตอนล่างสุดของภาคใต้ และจะเคลื่อนลงสู่ทะเลอันดามันในระยะต่อไป ทำให้ภาคใต้มีฝนหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง           ส่วนบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณภาคเหนือ และภาคกลาง มีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้น

          อนึ่ง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (๑๓ – ๑๖ เม.ย. ๕๖) บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกในระยะแรก ทำให้อากาศคลายความร้อนอบอ้าวลง คาดว่าจะมีอุณหภูมิในช่วงบ่ายประมาณ ๓๓ – ๓๗ องศาเซลเซียส สำหรับภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะในช่วงวันที่ ๑๓ – ๑๕ เม.ย. ๕๖

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดปัตตานี ๘๐.๓ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖

         - บ.เข่าปู ต.เข่าปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

         - บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๕ มม. (นายวัชรินทร์ พัฒน์ช่วย)

         - บ.บ้านเขาเหล็ก ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๕ มม.(นายสาคร ทับเพ็ชร)

         - บ.เทพราช ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๕ มม. (นายยงยุทธ สมล่ำ)

         - บ.ลานวัว ต.กะหลอ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕๐ มม.(นายสมโภชน์ บัวผัน)

         - บ.สามเทพต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๕ มม. (นายอภินันท์ เพ็งเรือง)

         - บ.คันเบ็ด ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๒ มม. (นายโกวิทย์ พรหมพันธ์)

         - บ.ท่างิ้ว ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายพงศักดิ์ จันทา)

 

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา กระบี่ ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dmr.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

  

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel