กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาเหล็ก ม.2 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้75มม.ขณะนี้ฝนกำลังปานกลางฟ้าครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:52:03
 
บ.เขาเหล็ก ม.2 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้75มม.ขณะนี้ฝนกำลังปานกลางฟ้าครึ้มตกต่อเนื่องจากเมื่อคืน_คุณสาคร ทับเพ็ชร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS