FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:09:40
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

          - น้ำป่าไหลหลาก : อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช หลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ ๑๒ เม.ย. ๕๖    ได้เกิดน้ำป่าจากเทือกเขาหลวงหลากลงมาในต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โดยเฉพาะที่น้ำตกท่าหา บ้านคีรีวง   ม.๙ ต.กำโลน อ.ลานสกา เป็นเหตุให้มีนักท่องเที่ยวติดอยู่ภายในรีสอร์ต ๒๓ คน และรอจนกระทั่งน้ำลดเจ้าหน้าที่ก็เข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวออกมาได้อย่างปลอดภัยในที่สุด (ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์)

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๔ เม.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๕ เม.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๓.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๕ เม.ย. ๕๖ เวลา ๐๐.๐๗ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ MOLUCCA SEA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - หย่อมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน ประกอบกับลมตะวันออกมีกำลังแรงพัดปกคลุมภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชุมพร       สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดภูเก็ต ๗๕.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖

         - บ.หนองจันทร์หอม ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๕ มม.

           (นายธนกร จิตต์งามขำ)

         - บ.ห้วยใหญ่ ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายถนอม พรหมแก้ว)

         - บ.ห้วยน้ำแก้ว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายยงยุทธ คงน้อย)

         - บ.บางส้าน ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายวรรณะ บุญประกอบ)

         - บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๖ มม. (นายสมบูรณ์ แซ่อึ้ง)

         - บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายไสว ป้องเศร้า)

         - บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายลินิตร ณ เขาแดง)

         - บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสุขเกษม แสงทอง)

         - บ.ไร่ใน ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายสุธิน สาดเผือก)

         - บ.ไร่บน ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝนตก (นายสมชาย กล่อมจิตร)

         - บ.ปลายธารราชรักษา ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝนตก (นายไพจิตร บุญชู)

         - บ.วังไทร ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสัญญา เวชผลาร)

 

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา กระบี่ ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ให้ติดตามสถานการณ์เพิ่มเติมด้วย

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel