FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันพุธที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:30:02
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

          - ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๖ เม.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗ เม.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๘

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๖.๘ ริกเตอร์ บริเวณชายฝั่งทะเล ที่ระดับความลึก ๑๓ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย.๕๖ เวลา ๐๕.๕๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G. ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

- วานนี้ (๑๖ เม.ย.๕๖) เวลา ๑๗.๔๔ น. เกิดแผ่นดินไหวบนบกขนาด ๗.๘ ริกเตอร์ บริเวณพรมแดนด้านตะวันออกเฉียงใต้ของอิหร่าน-ปากีสถาน (ที่มา: USGS) ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย ๓๔ ราย บ้านเรือนเสียหายหลายร้อยหลัง
โดยที่ปากีสถานพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอยู่ที่เมืองมาชเคล ในจังหวัดบาลูจิสถาน ซึ่งติดกับพรมแดนอิหร่าน มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย ๓๐ ราย บาดเจ็บอย่างน้อย ๘๐ คน บ้านเรือนประชาชนเสียหายจำนวนมาก (ที่มา
:สำนักข่าวไทย)

๒. สภาพอากาศ

          -  หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลอันดามันตอนบนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณรอยต่อประเทศพม่ากับ
จังหวัดระนองของประเทศไทยแล้ว ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้
ทำให้ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนมีฝนเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะ ๑-๒ วันนี้ ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันสูง ๒-๓ เมตร ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและเรือเล็กในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน ควรงดออกจากฝั่ง
ต่อไปอีกหนึ่งวัน

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดตะกั่วป่า ๑๒๒.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖

         - บ.หินขาว ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๘๐ มม. (นายจันทร์เพ็ญ พรหมช่วย)

         - บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๖๐ มม. (นายณรงค์ เทพทอง)

         - บ.ฝ่ายท่า ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๐ มม. (นายนุกูล บุญถนอม)

         - บ.ห้วยน้ำแก้ว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนสะสม ๒ วันได้ ๑๒๐ มม. (นายยงยุทธ คงน้อย)

         - บ.หล่อยูงตะวันออก ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม.(นายประทีป ภูมิรักษ์)

         - บ.เขาหลัก ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายณัชพงศ์ชัย ยี่รัมย์)

         - บ.ทุ่งขมิ้น ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสมศักดิ์ เตยแก้ว)

         - บ.เขาสอยดาว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายหร่ม บินหมัด)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         - จังหวัดระนอง : อำเภอกะเปอร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๓๘ คน) อำเภอสุขสำราญ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๓ คน)

         - จังหวัดกระบี่ : อำเภอเขาพนม (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๗ คน) อำเภอเมืองกระบี่ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐๒ คน)

         - จังหวัดพังงา : อำเภอตะกั่วป่า (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐ คน) อำเภอท้ายเหมือง (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๖ คน)
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel