กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาหลัก ม.2 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม. เช้านี้อากาศมืดสลัวๆ ท้องฟ้ามืดครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:00:52
 
บ.เขาหลัก ม.2 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา_เช้านี้อากาศมืดสลัวๆ ท้องฟ้ามืดครึ้ม_นายณัชพงศ์ชัย ยี่รัมย์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS