FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๔/๒๕๕๖ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ นี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 13:30:53
 

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑ – ๒ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตราด  สงขลา และสตูล เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอบ่อไร่ เขาสมิง เกาะช้าง จังหวัดตราด อำเภอมะขาม เขาคิชฌกูฎ ขลุง จังหวัดจันทบุรี อำเภอหาดใหญ่ รัตภูมิ นาทวี สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา อำเภอควนโดน ควนกาหลง ทุ่งหว้า และละงู จังหวัดสตูล เนื่องจากมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องบางพื้นที่วัดปริมาณได้มากกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนจากทะเลอันดามันตอนบนลงสู่อ่าวไทย  ตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรง ทั้งนี้ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและ     วัดปริมาณน้ำฝน อย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชน ในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผน   เฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖

เวลา ๑๓.๓๐ น.

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel