กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 11:18:35
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

          - ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๐ เม.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๑ เม.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๒๖

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          -แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๓๕.๒ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย.๕๖
เวลา ๐๘.๓๒ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
PAPUA, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนบน ทำให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ ๒๑-๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ นี้ไว้ด้วย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒๓.๗ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖

- บ.นบ ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายจีระพันธ์ กัญญาโพธิ์)

- บ.ใหม่พัฒนา ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายทศพล แสนใจวุฒิ)

- บ.ปลาบ่า ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายมนตรี ศรีบุรินทร์)

- บ.วังมน ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายสุริยัญ บุญตาระวะ)

- บ.แข้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายชู พรชู)

- บ.บุญทัน ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เช้าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายพุฒ ยมลาสิงห์)

- บ.โนนเตาเหล็ก ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เช้าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายทองสุข แพงทอง)

- บ.หนองเรือ ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเป็น จ.สระแก้ว เช้าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายวิเชียร บุญล้น)

- บ.วังไผ่ ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เช้าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสำรวย สุธงษา)

- บ.ลานวัว ต.กะหรอ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เช้าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสมโภชน์ บัวผัว)

- บ.คลองคั่ว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงชลา เช้าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายหาบ หลีมาด)

- บ.แม่แป้น ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสมจิตต์ ดายันต์)

- บ.แม่ตาใน ต.ปาดอน อ.แม่แจ่ม จ.ลำปาง เช้าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายอ้าย ใจชุ่ม)

- บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ เช้าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางสมพร พง์สุวรรณ

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

        

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS