กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.อังคาย ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่_เมื่อวานนี้มีฝนตกปรอยๆ เช้านี้ม้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:23:07
 
บ.อังคาย ต.ยังเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่_เมื่อวานนี้มีฝนตกปรอยๆ เช้านี้ม้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายสงวน  ขัดสี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS