กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผาแดง ม.3 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08.20.49
 
บ.ผาแดง ม.3 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ ไม่มีฝน_คุณสมใจ  คำภาโคตร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS