FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 09:05:04
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

          - ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๒ เม.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๓ เม.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๓

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          -แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๐.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๖
เวลา ๐๔.๕๔ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
EASTERN SICHUAN, CHINA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

- วันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๖ เวลา ๐๒.๑๖ น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด ๒.๓ ริกเตอร์ บริเวณพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา)

๒. สภาพอากาศ

          - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
และทะเลจีนใต้ ประกอบคลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศพม่ายังคงเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนบน
ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะ ๑-๒ วันนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดแพร่ ๖๖.๖ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖

- บ.เค็ม ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายศักดิ์ทอง ปัญจะ)

- บ.เขาห้ายอด ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายชลิต สุดใจ)

- บ.ปางไม้ ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายอิจ กิ่งสุภา)

- บ.เก่ากลาง ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายทองพลู จิตแก้ว)

- บ.โคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายอำนาจ สมศรี)

- บ.แม่นะ ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายประพันธ์ ธนพงษ์โชติ)

- บ.ป่านางหยาด ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายอ้วน พุทธสิงห์)

- บ.ดอยงาม ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายไชโย จันทร์สืบ)

- บ.ปลายนา ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางสมพิศ มาโพธิ์)

- บ.เชิงผา ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อวานฝนตกเล็กน้อย (นางเติง โท๊ะคำเครือ)

- บ.วังหาด ต.ตลิ่งชัน อ.ด่านลานหอย จ.สุโขทัย เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายอุ่น ชัยมูลวงศ์)

- บ.หนองน้ำเขียว ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายวิชาญ แสงหิรัญ)

- บ.น้ำโสม ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี เช้านี้ท้องฟ้ามือครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายนิพล สิงสาธร)

- บ.โสมสวรรค์ ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายถาวร ประจัญกล้า)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

        

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel