FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 09:06:46
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

          - ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๔ เม.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๕ เม.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๖๖.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย. ๕๖
เวลา ๐๖.๔๗ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
KYUSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

- วานนี้ (๒๔ เม.ย. ๒๕๕๖) เวลา ๑๖.๒๕ น. เกิดแผ่นดินไหว บนบก ขนาด ๕.๖ ริกเตอร์ ลึกจากผิวโลก ๖๒.๑ กิโลเมตร ที่ประเทศอัฟกานิสถาน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ๒๓ ราย บาดเจ็บ ๑๒๐ คน บ้านเรือนประชาชนพังถล่มเสียหายมากกว่า ๑๐๐ หลังคา (ที่มา: Earthquake Report)

๒. สภาพอากาศ

          - ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง และภาคตะวันออก ประกอบกับคลื่นกระแสลมตะวันตก ยังคงปกคลุมประเทศพม่าและภาคเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดศรีสะเกษ ๖๔.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖

- บ.ทุ่งดินลุ่ม ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายเซียน ชำนาญดง)

- บ.สบสะป้วด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๒ มม. (นายเฉลิม หล้ากาศ)

- บ.ลานกระบือใต้ ต.ตลิ่งชัน อ.ด่านลานหอย จ.สุโขทัย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางสมเวียน น้อยผล)

- บ.หัวนา ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายหลิน มั่นนา)

- บ.ปาง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายอนันต์ กันธวงศ์)

- บ.โตก ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสกล ก๊กใหญ่)

- บ.โนนกระโดน ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายมานะ สะมาลี)

- บ.หนองขอน ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางสุดใจ เขียนสำโรง)

- บ.ดวน ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายประเทือง ศรีสะ)

- บ.โคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายใหม่ จันทร์โท)

- บ.หินกอง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายมิตร เนตรวิเชียร)

- บ.คลองตาเพชร ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายมานัส รัตนะ)

- บ.ผัง ๔๒ ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายโสภณ คมคำ)

- บ.ท่าโต้ ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายอนันต์ ขุนมี)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

 
         เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

        

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel