FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:51:35
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

          - ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๕ เม.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๖ เม.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๓.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๕๖
เวลา ๐๕.๓๒ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
KURIL ISLANDS ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคใต้ตอนบน ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออกเริ่มจะมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนลดลง สำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่บริเวณทะเล
อันดามัน ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังมีฝนหนาแน่นในระยะนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดตรัง ๔๕.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖

         - บ.ผังปาล์ม ๗ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสุรินทร์ ปรีดาพา)

         - บ.ผังปาล์ม ๒ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายทศพร โคกเขา)

- บ.ลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายวิน อนุรักษ์)

- บ.ยูงงาม ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๒ มม. (นายวินัย เพ่งพิศ)

- บ.น้ำผุด ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสรัตน์ อินโบราณ)

- บ.ห้วยลึก ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายโสภณ ชุมสุด)

- บ.คลองยาง ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายทวี เป้งไชโม)

- บ.ป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายประเสริฐ เอ้งฉ้วน)

- บ.แซร์ไปร์ใต้ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเสถียร อ่อนคำ)

         - บ.ห้วยทรายทอง ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางคำสวย ชอบพิมาย)

- บ.นาอ้อม ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายพุฒ ประดิษฐ์)

- บ.ห้วยน้ำจาน ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อวานฝนตกปรอยๆ (นายสมพงษ์ ศิริศิลป์)

- บ.แม่เพาะ ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อวานฝนตกปรอยๆ (นายนิวัตน์ สุปิยะ)

- บ.บางไต ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสมศักดิ์ สุประพันธ์)

- บ.ยวนสาว ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายพรศักดิ์ เพ็ชรชู)

- บ.ตายอย ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายถ่อน สระพล)

- บ.แก้งเรืองพัฒนา ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายคำไหล สีสันต์)

- บ.คลองอุดม ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสมพิศ รักยศไทย)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

 
         เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

        

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel