กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่เพาะ ม.2 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:13:23
 
บ.แม่เพาะ ม.2 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก_คุณพิพัฒน์ สุปิยะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS