กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำมุด ม.16 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. สภาพอากาศเช้านี้อากาศร้อน ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08.10
 
บ.น้ำมุด ม.16 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. สภาพอากาศเช้านี้อากาศร้อน ไม่มีฝน_นายสรัตน์  อินโบราณ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS