FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 11:00:13
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

          - ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๖ เม.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๗ เม.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๐๔.๒ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. ๕๖
เวลา ๐๒.๒๗ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าว มีฝนเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย ในขณะที่ลมตะวันตก
พัดปกคลุมภาคเหนือ และภาคกลางตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนน้อยและอากาศจะร้อนขึ้นในตอนกลางวันในระยะ ๑-๒ วันนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังศรีสะเกษ ๖๔.๙ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖

         - บ.โนนจำปา ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายพูล หนูพัฒ)

         - บ.น้ำมุด ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสรัตน์ อินโบราณ)

         - บ.ร่อน ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเสรี เจริญภพ)

         - บ.คลองวาย ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประคอง เพียรโพธิ์กลาง)

- บ.ทุ่งเงิน ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายวีระพล ตันถา)

- บ.หนองเม็ก ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส แดดร้อน ไม่มีฝนตก (นายอำนวย ภูธร)

- บ.ธารทิพย์ ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายหมิน สิงห์ทอง)

- บ.โตก ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายลำพัน พรมท่อน)

- บ.ปากคลอง ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตกมา ๒-๓ วันแล้ว (นายนุกูล ร่มจิตร)

- บ.หัวเรือ ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตกมา ๒-๓ วันแล้ว (นายจรวย นิชกิจ)

- บ.เขาวัวพลัด ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายจำลอง มิฉา)

- บ.ทุ่งหยีเพ็ง ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายดลหลา นาวาเดช)

         - บ.พรุจำปา ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นางวันเพ็ญ แซ่เตียว)

- บ.ชุมชนบ้านนาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นางธิดา กาญจนะ)

-   บ.นอกท่า ต.พหรมโลก อ.พหหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช วันนี้ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝนตก (นายเมตตา อนุพันธ์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel