FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:46:40
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

          - ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๗ เม.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๘ เม.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๔.๙ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ๕๖
เวลา ๐๖.๕๔ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - ลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่าง ทำให้บริเวณดังกล่าว มีฝนเป็นแห่งๆ สำหรับภาคใต้มีฝนกระจายในระยะนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓๘.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖

         - บ.เหนือ ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายบัญชา อินทร์พรหม)

         - บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายไสว ป้องเศร้า)

         - บ.ชุมชนบ้านนาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นางธิดา กาญจะ)

         - บ.คลองฉวาง ต.เพิ่มพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายวสันต์ ช่วยพัด)

         - บ.ทุ่งมะกอก ต.องค์พระ อ.ด่านซ้าย จ.สุพรรณบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายไร รามจุล)

         - บ.หัวควน ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๓ มม. (นางบุญหน้า เอกา)

- บ.น้อยป่าแฝก ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางบุษรา อินทอง)

- บ.วังน้ำเขียว ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสมปอง ห้วยหงษ์ทอง)

- บ.หล่อยูงตะวันออก ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อวานฝนตกปรอยๆ (นายประทีป ภูมิรักษ์)

- บ.ชาคีล ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วันนี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายประเสริฐ ติงยะ)

- บ.ปลายธารรักษา ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายไพจิตร บุญชู)

- บ.ทุ่งนอก ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายฉลอง ใจห้าว)

- บ.ธารปลิว ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายวรรณเดช สิงขาว)

- บ.ในเหยา ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายเกษม ภูมิพันธ์)

- บ.ตีนเขา ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี วันนี้ท้องฟ้ามืดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายวิรัต สังขนาค)

- บ.แข้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายชู พรชู)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel