กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 09:18:57
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๘ เม.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๙ เม.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

-

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๔๓.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ๕๖ เวลา ๒๒.๒๘ น. ตามเวลาประเทศไทย EASTERN SICHUAN, CHINA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามา ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่าง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเป็นแห่งๆ สำหรับภาคใต้มีฝนกระจายในระยะนี้                  - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๔๙.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖

         - บ.ธารน้ำใจ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสำราญ รอดขวัญ)

         - บ.หัวเรือ ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายจรวย นิชกิจ)

         - บ.นาบอน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายก่อ เหล็มปาน)

         - บ.บ่อหวี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมฤทัย รุ่งรุ่งเรือง)

         - บ.หุบบอน ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายดอกจอง บุตรโครต)

         - บ.น้ำข้าม ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ราชบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสนทยา คูหาวรรณ)

         - บ.หนองหว้า ต.ซากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายณรงค์ สมรมิตร)

         - บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง เช้าวันนืท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสุขเกษม แสงทอง)

         - บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เช้าวันนี้ท้องโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายไสว ป้องเศร้า)

         - บ.ท่าใหม่ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เช้าวันนี้ท้องโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายผ่อง มากเพ็ง)

         - บ.หนองหญ้าปล้อง ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝน (นายประยงค์ พงศ์สว่าง)

         - บ.ห้วยข่า ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เช้าวันนี้อากาศปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายบุญชู ขันทะโส)

         - บ.ใบเหยา ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เช้าวันนี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายเกษม ภูมิพันธ์)

         - บ.วังประจันใต้ ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายอารีย์ บูอิตำ)

         - บ.จันทร์หอม ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายเอนก ขาวปลอด)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS