FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 09:17:46
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๙ เม.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๓๐ เม.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๓ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๖.๗ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๓ น. ตามเวลาประเทศไทย SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเข้ามา ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเป็นแห่งๆ
ถึงกระจายในระยะนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๗๓.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖

         - บ.บางปลา ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายมนต์ชัย ทองสกุล)

         - บ.โล๊ะดุหยง ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๔ มม. (นายสนิท สำหนาว)

         - บ.ทุ่งหยี ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายดลหรา นาวาเดช)

         - บ.ในเหยา ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเกษม ภูมิพันธ์)

         - บ.ห้วยลึก ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายโสภณ ชุมสุด)

         - บ.ส้องเหนือ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายปรีชา เกิดสม)

         - บ.ชีน้อย ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสุวิทย์ มาลี)

         - บ.ธารน้ำใจ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางสมใจ กองขุนชาติ)

         - บ.ท่าเลา ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายวิน กดชนูด)

         - บ.ปลายราง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสุทิพย์ แป้นถนอม)

         - บ.คลองแห้ง ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายรณชัย สูทอก)

         - บ.หล่อยูงตะวันออก ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เช้าวันนี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายประทีป ภูมิรักษ์)

         - บ.ทุ่งกบิล ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสัมฤทธิ์ บริบูรณ์)

         - บ.ตะเคียนทอง ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสมยศ ธรรมวิริยะ)

         - บ.คลองตะเคียนชัย ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเป็น จ.สระแก้ว เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสุวิทย์ มูลมณี)

         - บ.ปางสีดา ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสงกรานต์ ศรีเจียม)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel