FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:30:49
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๓

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๗.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๓.๑๗ น. ตามเวลาประเทศไทย VANUATU ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         -ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
 ส่วนลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนองกระจาย
และมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่สถานีการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช ๓๕.๓ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

         - บ.เขาน้อย ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี วัดปรมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นางอมรรัตน์ กาโห)

         - บ.ส้องเหนือ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายปรีชา เกิดสม)

         - บ.ปลายธารราชรักษา ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายไพจิตร บุญชู)

         - บ.ปลายราง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสุทิพย์ แป้นถนอม)

         - บ.ห้วยไม้แก่น ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวิรัตน์ เพ็งชุม)

         - บ.ต้นหาร ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๗ มม. (นายขึม แก้วเก้า)

         - บ.บูเก็ตยามู ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายรอดีน สัสดี)       

         - บ.ท่าเลา ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายวิน กดชนูด)

         - บ.แก้งเรือง ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นางพิสมัย พินยศ)

         - บ.โนนจำปา ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓ มม. (นายพลู หนูพัฒ)

         - บ.บ้านหินดาดตะวัน ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายประทีป กลีบเมฆ)

         - บ.ดินโส ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางราตรี เดชเดชา)

         - บ.หนองแปน ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายธีรพล แสดศรี)

         - บ.นาซ๊อก ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางทองหล่อ ตรีวงษ์)

         - บ.ตรอกนองบน ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายชรินทร์ ใจงาม)

         - บ.โตน ต.ทุ่งน้อย อ.ควนกาหลง จ.สตูล เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายเหม ตามาต)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel