FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โตน ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อนอบอ้าว

วันที่ 1 พ.ค. 2556 08.16.45
 
บ.โตน ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่ใส อากาศร้อนอบอ้าว_คุณเหม ตามาต
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel