FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปลายราง ม.8 ต.หินตก อ.ร่อนพิบลูย์ จ.นครศรีธรรมราช_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้20มม.เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีฝน

วันที่ 2 พ.ค. 2556 08:07:11
 
บ.ปลายราง ม.8 ต.หินตก อ.ร่อนพิบลูย์ จ.นครศรีธรรมราช_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้20มม.เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีฝน_คุณสุทิพย์ แป้นถนอม
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel