FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:30:17
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๓ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๖.๔ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ๕๖    เวลา ๐๔.๐๘ น. ตามเวลาประเทศไทย SOUTH OF SUMBAWA, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ความกดอากาศสูงยังคงแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ ส่วนลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ในระยะนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดนครพนม ๔๑.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

         - บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายลินิตร ณ เขาแดง)

         - บ.สบสา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสุวรรณ์ นิลคง)

         - บ.น้ำลาว ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมปอง ดำแม็ง)

         - บ.ฮวก ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเชิด ศรีใจวงศ์)

- บ.แม่งอนป่าจี้ ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วัดปรมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายจำรัส ลุมเขียว)

         - บ.สินชัย ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายอาฉัง แซ่หลี)

         - บ.น้ำโค้ง ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายจิตร วงศ์กำ)

         - บ.ท่าไทร ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายปราณี ชัยฤกษ์)

         - บ.เขาสอยดำ ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายบู้ นิปะสิกิ)

            - บ.ห้วยไม้แก่น ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช  เช้าวันนี้อากาศโปร่งใส ไม่มีฝนตก (นายโชคดี พิทักษ์พิเศษ)

         - บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้าวันนี้อากาศโปร่งใส ไม่มีฝนตก (นายตรวจ สนเถ็ง)

         - บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)        

         - บ.คลองหิน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสงวน นิวรัตน์)

         - บ.พรุ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายหวิน ปาวเขาไกร)

         - บ.คลองสะเดา ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร เช้าวันนี้อากาศโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายประหยัด รักสกุล)

         - บ.หล่อยูงตะวันออก ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เช้าวันนี้อากาศโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายประทีป ภูมิรักษ์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel