FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:30:24
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๓ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๔ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๑ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๙.๗ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๔ พ.ค. ๕๖    เวลา ๐๘.๔๗ น. ตามเวลาประเทศไทย SOUTHERN IRAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - คลื่นกระแสลมตะวันตกกำลังเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ทำให้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง สำหรับ ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่างเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้นในระยะนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๕.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

         - บ.ซับเม็ก ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นางชูศรี ติโลกะวิชัย)

         - บ.แก้งเรือง ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๒ มม. (นางพิสมัย พินยศ)

         - บ.ไทยสามัคคี ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสีจันทร์ พลดร)

         - บ.แก้งเรืองขี้เหล็ก ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๑ มม. (นายบัวรินทร์ วาตา)

         - บ.ไหล่น้ำ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายธรรมพัฒน์ เหลืองวิไล)

         - บ.วังไผ่ ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เช้าวันนี้อากาศมืดสลัวๆ ไม่มีฝนตก (นายสำรวย สุธงษา)

- บ.แก้งเรืองพัฒนา ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เช้าวันนี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายคำไหล สีสันต์)

         - บ.เวียคาตี้ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายทองคำ เสดวงชัย)

         - บ.สันโปร่ง ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายชัยณรงค์ เชียงคำ)

         - บ.สหกรณ์ทุ่งใหม่ ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนอบอ้าว (นายถวิล เครือคำ)

         - บ.หลวง ต.สบก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนอบอ้าว สลับมีแดด (นายอุทัย พวงลังกา)

            - บ.ห้วยบ้าน ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  เช้าวันนี้อากาศโปร่งใส ไม่มีฝนตก (นายกล อานุ)

         - บ.ห้วยกบ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เช้าวันนี้อากาศโปร่งใส สลับมีแดด ไม่มีฝนตก (นางจันทร์เพ็ญ อุษา )

         - บ.บุฝ้าย ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน (นายจำลอง ชตางาม)

         - บ.นอกท่า ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสมบัติ แก้วปนทอง)

         - บ.ทับลานใน ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายบุญหลาย พวงโพธิ์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel