กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ซับเม็ก ม.3 ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:01:51
 
บ.ซับเม็ก ม.3 ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_คุณ นางชูศรี ติโลกะวิชัย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS