กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หลวง ม.4 ต.สบก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:00:07
 
บ.หลวง ม.4 ต.สบก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก_คุณอุทัย พวงลังกา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS