FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:30:12
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

          - ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๐ ก.พ. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๑๑ ก.พ. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๙

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๕.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๔.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑ก.พ. ๕๖  เวลา ๐๖.๒๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ  SANTA CRUZ ISLANDS REGION ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

 

๒. สภาพอากาศ

          - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้
มีกำลังปานกลาง ทำให้อ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป มีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะนี้

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๕.๓ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

         - บ.วังหลวง ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายณัฐเมศร์ วงษ์เอกอินทร์)

- บ.ห้วยกองเลาะ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสว่าง มณีเนตร์)

- บ.เวียคาดี้ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายทองคำ เสดวงชัย)

- บ.อีต่อง ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส สลับมีแดด (นายนิพนธ์ ทนหมัด)

- บ.ย่านซื่อ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายวุฒิ ทับนาโคก)

- บ.รวมไทย ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสมชาย มณีวงษ์)

- บ.อ่างผักหนาม ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายมนัส ทองทวี)

- บ.ท่าน้ำ ต.คลองกิ้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส สลับมีแดด (นายประทีป สันทะศิริ)

- บ.แม่เมย ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสว่าง ซุยกาศ)

- บ.ประไรโหนก ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสุนทร ลิขิตวัฒนชัย)

- บ.เขาหินแท่น ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายณรงค์ อดทน)

- บ.ซับใต้ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน (นายคำมี จักรพล)

- บ.วัดใหม่ ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส สลับมีแดด (นายสุพัต กิ่งแก้ว)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส สลับมีแดด (นายวิเชียร ถีระวงษ์)

๕. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

        เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel