กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.กลาง ม.2 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกในช่วงบ่าย ตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 17:13:06
 
บ.กลาง ม.2 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกในช่วงบ่าย ตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน_คุณ อุดทศักดิ์ บัญชาเมฆ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS