กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาไม้แก้ว ม.4 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ ขณะนี้ยังคงตกอยู่

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 17:23:03
 
บ.เขาไม้แก้ว ม.4 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ ขณะนี้ยังคงตกอยู่ _นายบุญยืน ส่งแสงแก้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS