กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ในไร่ ม.7 ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ สลับกับมีลมเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 17:26:53
 
บ.ในไร่ ม.7 ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ สลับกับมีลมเล็กน้อย_นายมนูญ เพ็ญเต็ม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS