FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:30:58
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑. แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๗ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๘ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๑.๙ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๕๖    เวลา ๐๓.๓๓ น. ตามเวลาประเทศไทย MID-INDIAN RIDGE ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับ มีลมกระโชกแรงบางแห่งในระยะนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดกาญจนบุรี ๓๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

         - บ.โนนจำปา ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายพูล หนูพัฒ)

         - บ.ชุมชนบ้านนาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นางธิดา กาญจนะ)

         - บ.วังไผ่ ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสำรวย สุธงษา)

         - บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

         - บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายธงชัย สิงห์ภูมิ)

         - บ.นาปอย ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย (นายสุรเดช บุญมาก)       
         - บ.น้ำมุด ต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน (นายบุญลือ ขันธ์เครือ)

         - บ.หาดงิ้ว ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน สลับมีแดด (นายสุเทพ กลีบเมฆ)

         - บ.คลองไผ่ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายเริ่ม ชมบุญ)

         - บ.มะค่างาม ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายนิพล เชยสูงเนิน)

         - บ.ตาเส็ด ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายจตุรทิศ หล้าอุดม)

         - บ.คำข่า ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน สลับมีแดด (นายแสวง แก้วโรจน์)

         - บ.นอก ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน (นายสมใจ มากเขียว)

         - บ.โคกกรวด ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน (นายสาคร เชิดชัยภูมิ)

         - บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน (นายสุขเกษม แสงทอง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel