FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 13:00:05
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑. แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๙ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๐ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๗๐.๗ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๗.๔๕ น. ตามเวลาประเทศไทย SSW of Tambilil, Philippines ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ลมตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าว                มีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

         อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนในระยะต่อไป

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดนครพนม ๗๕.๗ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

         - บ.ทุ่งตะโก ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นางสมพร วังคีรี)

         - บ.โตก ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายลำพัน พรมท่อน)

         - บ.เหวปลากั้ง ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย (นายกิติศักดิ์ พรหมพินิจ)

         - บ.โนนจำปา ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อน (นายพูล หนูพัฒ)

         - บ.เกตุทิพย์ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายไพรัตน์ ขันธ์ใจ)

         - บ.ซำหวาย ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายบัว สุธรรม)

         - บ.ต้นหาร ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก อากาศร้อน (นายขึม แก้วเก้า)

         - บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง มีลมแรง ไม่มีฝนตก (นายไสว ป้องเศร้า)

         - บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายธงชัย สิงห์ภูมิ)

         - บ.คอแล ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายวิรัตน์ เชื้อปาน)

         - บ.จันทเขลม ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน (นางละอองดาว กลิ่นขจร)

         - บ.คลองพลู ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฎ จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศร้อน (นายสิริชัย วงศ์น้อย)  - บ.ยอดเหลือง ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศร้อน (นายประเทือง กิจวิจิตน)

         - บ.ต้นมะม่วง ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศร้อน (นายประเสริฐ ดำเนินผล)

         - บ.ห้วยไร่สามัคคี ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน (นายช่วย ยศคันโท)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

 

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel