FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 11:00:57
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑. แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๐ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๑ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๘

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๒๕.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๙.๕๐ น. ตามเวลาประเทศไทย SE of Minab, Iran ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

- วันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๔.๒๖ น. เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด ๑.๙ ริกเตอร์ และขนาด ๒.๐ ริกเตอร์ ตามลำดับบริเวณพื้นที่อำเภอพาน และอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เบื้องต้นยังไม่มีงานความเสียหาย (ที่มา : สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา)

๒. สภาพอากาศ

         - ลมตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคกลางทำให้มีฝนลดลง ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง 

         อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่น
แล้วคาดว่าจะเป็นพายุไซโคลนในระยะต่อไป

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดมุกดาหาร ๑๓๔.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

         - บ.เชียงกลม ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายบัว บุตรโครต)

         - บ.เจื้อง ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายขันตรี แสงตะวัน)

- บ.ใหม่พัฒนา ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นางสมพร วังคีรี)
- บ.ห้วยคอ ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายจันทร์หอม คำของ)

         - บ.ชีบน ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายเชาว์ กำลังฤทธิ์)

         - บ.ซับใหญ่ ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสมใจ สังวร)   

         - บ.บางเหมาะ ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายมานพ พลภักดี)

         - บ.คลองวาย ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายประคอง เพียรโพธิ์กลาง)

         - บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสมบูรณ์ แซ่อึ้ง)

         - บ.เรือ ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายจรวย นิชกิจ)

         - บ.คอกช้าง ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางกัลยา เกื้อกาญจน์)

         - บ.หินขาว ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางจันทร์เพ็ญ พรหมช่วย)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

 
- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

 

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel