กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:30:30
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑. แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๒๗

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๐๕.๔ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๓.๔๖ น. ตามเวลาประเทศไทย NW of Neiafu, Tonga ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ลมตะวันตกยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือทำให้มีฝนลดลง ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจาก  ทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้น

         อนึ่ง พายุไซโคลน “มาฮาเซน” (01B) บริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่าง กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น พายุนี้มีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นไปยังบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนในช่วงวันที่ ๑๔ – ๑๕ พ.ค. ๕๖ ในระยะต่อไป

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดอุบลราชธานี ๖๘.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

         - บ.โสมสวรรค์ ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายถาวร ประจัญกล้า)

- บ.แก้งขี้เหล็ก ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๑ มม. (นายบัวรินทร์ วาตา)

         - บ.บก ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายกุล แย้มยิ้ม)

         - บ.สันติสุข ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเสมียร สายสังข์)

         - บ.ไทรงาม ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางจรรยา กุลสุวรรณ)

- บ.โสกกล้า ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายบุญโฮม จำปานิจ)

         - บ.ห้วยข่า ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางบรรจงจิต เอื้อยตะ)

         - บ.ซำเวียง ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายเหลา เทพรักษ์)

         - บ.ห้วยนา ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสมัย จำปานิล)

         - บ.คลองแห้ง ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางสุพัต คำลือ)

- บ.ป่าฝาง ต.ทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสิทธิกร แก้วประภา)

- บ.ตายอย ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายถ่อน สระพล)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS