FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 11:00:51
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑. แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๒ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๓ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๔

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๔๐.๕ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๗.๕๐ น. ตามเวลาประเทศไทย WNW of Santa Cruz, Costa Rica ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือและด้านตะวันตกของประเทศ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่

         อนึ่ง พายุไซโคลน“มาฮาเซน”(01B) บริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
และคาดว่าจะปกคลุมอ่าวเบงกอลตอนบนในช่วงวันที่ ๑๔-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ลักษณะเช่นนี้ทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นในระยะนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดภูเก็ต ๘๑.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

         - บ.ใสใหญ่เหนือ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นายบุญมี ดาวมณี)

- บ.โนนจำปา ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายพล หนูพัฒ)

         - บ.คลองยาง ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายทวี เป้งไชโม)

         - บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวัชรินทร์ พัฒน์ช่วย)

- บ.ห้วยไม้แก่น ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายโชคดี พิทักษ์พิเศษ)

         - บ.นอก ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมใจ มากเขียว)

- บ.แก้งเรืองพัฒนา ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายคำไหล สีสันต์)
- บ.สำโรงเกียรติใต้ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายนวน อุ่นแก้ว)

         - บ.หนองเม็ก ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายอำนวย ภูธร)

         - บ.ห้วยเกษียรน้อย ต.เน้นหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสีไพร หนูพันธ์)

- บ.วังอ้ายป่อง ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางอัมพร พันเรือง)

- บ.ป่าระกำ ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายจันทร์แก้ว บรรดิ)

- บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายลินิตร ณ เขาแดง)

- บ.ท่าโต้ ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายอนันต์ ขุนมี)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

 
- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

 

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel