FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:30:42
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑. แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๓ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๔ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๖

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๔๗ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๖.๑๐ น. ตามเวลาประเทศไทย NNE of Laikit, Laikit II (Dimembe), Indonesia ไม่มีรายงานความเสียหาย
(ที่มา
: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆถึงกระจาย
กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ อนึ่ง พายุไซโคลน
“มาฮาเซน”(01B) บริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลาง กำลังเคลื่อนตัวไปทาง
ทิศเหนือ และคาดว่าจะปกคลุมอ่าวเบงกอลตอนบนในช่วงวันที่ ๑๔-๑๖ พ.ค. ๕๖ ลักษณะเช่นนี้ทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรง ทะเลมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ในช่วงเวลาดังกล่าว

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดนราธิวาส ๒๘.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

         - บ.นาบอน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายก่อ เหล็มปาน)

- บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย (นายสุขเกษม แสงทอง)

         - บ.เขาวงษ์ ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนอบอ้าว (นายสมชาย คชรินทร์)

         - บ.ซับเม็ก ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน (นางชูศรี ติโลกะวิชัย)

- บ.เขาสอยดาว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายบู้ นิปะกะสิ)

         - บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายลินิตร ณ เขาแดง)

- บ.ทุ่งเพล ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายศุภชัย สารทรัพย์)
- บ.ซับใหญ่ ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสมใจ สังวร)

         - บ.คีรีวงค์ ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายขวัญใจ วงค์เกิด)

         - บ.ทุ่งแฝก ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสมดี แก้วทองหล่อ)

- บ.คลองมะไฟ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายทองรัก รักษาผล)

- บ.โนนตุ่ม ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางบัวเรียน สีคุณ)

- บ.กม ๕๒ ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายอริยะ แจ้งถิ่นป่า)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel