กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองแดน ม.2 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร_สภาพอากาศในช่วงเย็นวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 19:41:46
 
บ.หนองแดน ม.2 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร_สภาพอากาศในช่วงเย็นวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_คุณประยงค์ เจริญจิตร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS