กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โป่งน้ำร้อน ม.2 ต.โป่งน้ำร้อนอ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_สภาพอากาศในช่วงเย็นวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 19:43:52
 
บ.โป่งน้ำร้อน ม.2 ต.โป่งน้ำร้อนอ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_สภาพอากาศในช่วงเย็นวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_คุณเฉลียว ภูพันลำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS