กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองดแดน ม.2 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร_ช่วงเย็นวันนี้ท้องฟ้ามืดคึ้มเล็กน้อย ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 18:11:24
 
บ.หนองดแดน ม.2 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร_ช่วงเย็นวันนี้ท้องฟ้ามืดคึ้มเล็กน้อย ไม่มีฝนตก_นายประยงค์ เจริญจิตร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS