กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:20:12
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑. แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๖ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๒๒

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๓ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๗.๓ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๕.๓๘ น. ตามเวลาประเทศไทย NNE of Visokoi Island ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ทำให้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ    ถึงกระจาย กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง 

อนึ่ง พายุดีเปรสชัน “มหาเสน” (MAHASEN) ได้เคลื่อนตัวผ่านประเทศบังคลาเทศ และอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมตอนเหนือของประเทศพม่าแล้ว

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑๐๓.๙ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

         - บ.ปลายนา ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสงกรานต์ โกวฤทธิ์)

- บ.ไร่บน ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมชาย กล่อมจิตร)

- บ.ทองมงคล ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายบุญส่ง หอมกลิ่น)

- บ.ห้วยบง ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสองเมือง ตากุล)

- บ.ป่านอด ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายบุญฤทธิ์ คำดา)

         - บ.แม่ตะไคร้ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสุชาติ แสงทา)

         - บ.ไผ่ทอง ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ไม่มีฝนตก (นายศรี ทำสุข)

- บ.ปางไม้ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายชาคร เลิศคลัง)

- บ.พุพลูบน ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายวิทยา กระทอง)

         - บ.ธารน้ำใจ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายอุสาห์ อินทคีรี)

- บ.คลองวาย ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายประคอง เพียรโพธิ์กลาง)

         - บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

         - บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายวิเชียร ถีระวงษ์)

- บ.โนนจำปา ต.ดงรักษ์ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายพลู หนูพัฒ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS