กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.กุ่มเนิ้งใต้ ม.3 ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 17:55:57
 
บ.กุ่มเนิ้งใต้ ม.3 ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นางจันทร์ศรี มังคละพรมมา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS